Kurčatá

Výkrm brojlerových kurčiat realizujeme na dvoch farmách. farma Nemšová s jendorázovým zástavom 70 000 ks a farma Kľúčové  s kapacitou 30 000 ks. Pre zlepšenie ekonomiky výkrmu sa začalo v r. 2000 s prikrmovaním celej pšenice. Technológie sú vybavené počítačom, ktorý sleduje denný prírastok, úhyn, spotrebu vody, krmviva atď.