Hovädzí dobytok

PD Vlára Nemšová sa už niekoľko desiatok rokov zaoberá chovom a šľachtením hovädzieho dobytka. Posledných desať rokov sa v tomto procese používajú iba veľmi kvalitné, preverené, čistokrvné býky - plemeno Holsteinsko-frizske, väčšinou pôvodom z USA. Výsledkom tohto úsilia je stádo s vysokým podielom plemena Holsteinsko-frizskeho v krvi a S vynikajúcimi parametrami mliečnej úžitkovosti.

Záujemcom o obnovu stáda a zvýšenie mliečnej produkcie ponúkame každoročne 30 až 40 ks našich vysokokvalitných plemenných jalovíc.


V r. 2000 sme prevzali z rúk ministra pôdohospodárstva SR Dekrét šľachtiteľského chovu. Je to vlastne ocenenie dlhoročnej cieľavedomej šľachtiteľskej práce všetkých pracovnkov živočíšnej výroby.