Chmeľ

PD Vlára pestuje chmeľ v katastrálnom území Nemšová, ktoré sa nachádza v najsevernejšej časti súčasnej chmeliarskej pestovateľskej oblasti. 0vhodnosti jeho pestovania v tejto lokalite svedčí aj skutočnosť, že chmeľ sa tu pestoval už pred mnohými storočiami, o čom svedčia aj miestne názvy (Na chmeľniciach) a priezviská (Chmelina).

V Nemšovej pestujeme jemný aromatický chmeľ odrody Žatecký poloskorý červeniak, ktorý je charakteristický optimálnym pomerom živíc, silíc a trieslovín. Vyznačuje sa vlastnosťami, ktoré sú pre výrobu kvalitného piva nevyhnutné, t.j. jemnou arómou a príjemnou horkosťou. Táto odroda je pre jej vlastnosti všeobecne uznávaná za svetový štandard kvality v skupine jemných aromatických odrôd.

V snahe vyjsť požiadavkám trhu v ústrety sa na PD Vlára od roku 1996 pestuje bezvírusový chmeľ odrody Žatecký poloskorý červeniak. Chmeľnice založené bezvírusovou sadbou produkujú nielen väčšiu úrodu, ale majú aj vyšší obsah alfa horkých kyselín (o 50% i viac) oproti tradične pestovanému chmeľu. Taktiež obsah ostatných pivovarských cenných látok je priaznivejší u chmeľu bezvírusového než u chmeľu pestovaného tradičnou technológiou. Vynikajúce pivo si vyžaduje, aby každá zo vstupných surovín bola vynikajúcej kvality. Preto si zabezpečte včas dodávku nášho kvalitného chmeľu.